1. PREAMBUL
Folosirea(vizitarea sau cumpararea produselor) acestui site, implica acceptarea termenilor si conditiilor cuprinse in acest document. Avand in vedere acestea si pentru folosirea, in cele mai bune conditii a site-ului mancarecateipisici.ro se recomanda citirea completa a documentului.

S.C. FIDES EXPRESS S.R.L. isi asuma dreptul de a face modificari ale prevederilor ce urmeaza fara notificare.

Cea mai recenta versiune a acestui document va fi publicata in cadrul acestei pagini in cazul in care va suferi modificari.

2. ELEMENTE DEFINITORII
Cumparator – persoana fizica sau juridica ce emite o Comanda.
Vanzator – societatea comerciala FIDES EXPRESS S.R.L., avand sediul social in sat Popricani, com Popricani, parcela 9/2(1565/1/2), constructia C1, Jud. Iasi, nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J22/612/2011, Cod Fiscal RO 28265440.
Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului.
Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora.
Contract – o Comanda confirmata de catre Vanzator.

3. DOCUMENTE CONTRACTUALE
Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul mancarecateipisici.ro, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile.
Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:

a. Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile sale specifice
b. Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul)
c. Termeni si conditii

Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.
Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vanzator. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat.

4. EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI
a. Informatiile prezentate pe site-urile vanzatorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete insa vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat;
b. Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la sectiunea “contact”. Vor fi excluse din site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

5. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA
Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

6. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)
Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de la Vanzator.
De asemenea, numele site-ului (mancarecateipisici.ro) precum si insemnele grafice sunt in proprietatea FIDES EXPRESS S.R.L. si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.
In cazul in care prin continutul sau site-ul mancarecateipisici.ro incalca drepturi de proprietate intelectuala ne cerem scuze si va rugam sa ne contactati la adresa: office@mancarecateipisici.ro pentru remedierea situatiei.

7. CONFIDENTIALITATE – PUBLICITATE
Informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris la Vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentialitate din partea celui care le primeste.
Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.
Mesajele (e-mail-urile) mancarecateipisici.ro sunt transmise prin intermediul unui serviciu externalizat. Astfel sunt asigurate confidentialitatea si securitatea informatiilor. Datele clientilor nu pot fi folosite, si nici furnizate altor parti.

Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiti Vanzatorului acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca Vanzatorul sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul site-ului mancarecateipisici.ro FIDES EXPRESS S.R.L. nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.

Cu privire la datele cu caracter personal:
FIDES EXPRESS prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automatizate si manuale, destinate emiterii facturilor si altor documente legale impuse prin lege, rezolvarii solicitarilor dumneavoastra in legatura cu serviciile oferite de magazinul mancarecateipisici.ro si trimiterea de mesaje informative/campanii publicitare si de marketing direct.

Datele dumneavoastra sunt necesare emiterii de facturi sau documente (garantii, certificate de conformitate, etc) iar refuzul furnizarii acestora poate insemna imposibilitatea asigurarii serviciilor oferite de FIDES EXPRESS prin magazinul mancarecateipisici.ro

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre FIDES EXPRESS si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari:

– personale vizate (clientii mancarecateipisici.ro)
– operatorului de newsletter* (http://mailchimp.com) in scopul trimiterii de campanii de informare/publicitate/marketing sub clauza de confidentialitate si interdictia redistributiei acestora.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, beneficiati de dreptul de acces si interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solictati stergerea datelor**. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre FIDES EXPRESS.

*Datele cu caracter personal colectate pot fi transferate in strainatate serviciului contractat in scopul trimiterii campaniilor derulate sub brandul mancarecateipisici.ro
In acest moment serviciul contractat este Mailchimp aflat pe teritoriul Atlanta, Georgia – SUA.
Mailchimp este obligat prin termenii si conditiile autoimpuse sa nu redistribuie datele furnizate de colaboratorii sai si sa le stocheze in conditii optime de securitate.
**orice persoana are dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

8. TERMENE PENALITATI
In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, Vanzatorul este obligat sa anunte Cumparatorul de termenul estimat de finalizare a livrarii.
In cazul in care Vanzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrandu-se in termen de 3 zile lucratoare.

9. FACTURARE – PLATI
Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

10. RISCURI SI RESPONSABILITATI
a. Livrare
Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile in sistem de curierat door-to-door catre Cumparator prin servicii externe de curierat si curierat rapid.
b. Transport – Ambalare
In afara de cazul in care este agreat de Vanzator si Cumparator diferit, Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile in momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului.
Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.
Vanzatorul va efectua livrare Bunurilor si Serviciile pe teritoriul Romaniei.

11. ACCEPTARE CONTRACTULUI
Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile, exceptie facand situatia in care FIDES EXPRESS se afla in imposibilitatea din cauza unor factori de natura externa caz in care acesta se obliga sa ramburseze contravaloarea achitata de catre Cumparator daca este cazul. De asemenea, pentru produsele vandute si livrate de mancarecateipisici.ro(FIDES EXPRESS S.R.L.) Cumparatorul beneficiaza de returul produselor in 30 zile, returul se poate face cu conditia ca transportul sa fie achitat de cumparator.

12. GARANTII
Toate produsele comercializate de catre site-ul mancarecateipisici.ro beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor. Produsele sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte.

13. TRANSFERUL PROPRIETATII
Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferate la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului). In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora.

14. RASPUNDERE
Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.
Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

15. FORTA MAJORA
Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

16. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA
Prezentul document este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

17. ALTE PREVEDERI
Partile in contract vor fi considerate cantractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest document inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.

18. POLITICA GDPR – date personale

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm?

Datele dvs personale se regăsesc prin folosirea directă de către dvs (utilizatorul) a anumitor pagini și instanțe cum sunt următoarele: formularul de contact de pe pagina ”Contact”, crearea contului de utilizator, editarea contului de utilizator, formularul de înregistrare a unei comenzi.

Atenție, noi preluăm toate datele dvs cu caracter personal doar în scopuri logistice și a bunei colaborări cu dvs (clientul).

Datele personale ce sunt colectate în scopuri logistice* sunt următoarele: nume, prenume, adresă, oraș, județ, cod poștal, telefon și adresă de email. Toate acestea sunt folosite strict pentru a vă onora comanda.

Datele personale ce sunt colectate în scopul contactului cu dvs (formulare online) sunt următoarele: nume și email. Cele două date personale sunt stocate pentru o bună/ rapidă colaborare cu dvs.

Datele personale ce sunt folosite în momentul în care creați o recenzie la oricare dintre produsele din magazinul nostru online sunt următoarele: numele și prenumele. Acestea sunt folosite strict pentru a valida existența dvs. ca utilizator al contului și pentru a oferi altor utilizatori ai website-ului mancarecateipisici.ro o încredere sporită în achiziționarea produselor noastre, motiv pentru care vă mulțumim!

 

*aceste date apar în formularul de la secțiunea ”plată”, în momentul plasării comenzii

Meniu